Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door bvba Verluna, Langestraat 28 2400 Mol.

2. De wedstrijd loopt van 18/09/2020, 07u tot en met 10/12/2020, 17u30.

3. De wedstrijd en bijgevolg het wedstrijdformulier zal enkel in de winkel te Processiestraat 11 2450 Meerhout lopen/verkrijgbaar zijn. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers een wedstrijdticket volledig in te vullen en de vragen te beantwoorden. Per aankoopschijf van 5€ ontvangt de deelnemer een wedstrijdticket. Na het invullen kan het wedstrijdticket gedeponeerd worden in de voorziene urne in de winkel.

4. Er kan slechts 1 per persoon/gezin 1 prijs winnen.

5. In deze wedstrijd zijn 45 prijzen te winnen.

   – 1 Batavus elektrische fiets (Finez E-GO sport) ter waarde van 2795€

   – 2 x overnachting voor 2 personen in B&B 15Inn ter waarde van 180€

   – 2 x overnachting voor 2 personen in B&B Molmento ter waarde van 200€

   – 5 x cadeaubon Ristorante La Ghironda ter waarde van 90€

  –  5 x cadeaubon Ristorante La Ghironda ter waarde van 49€

  – 30 x dag ticket Pakawi park ter waarde van 22€

Bvba Verluna behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de voornoemde selectie van prijzen te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

6. Trekking is vrijdag 11/12/2020 en zal gebeuren onder toezicht van een deurwaarder. Een medewerker van Bakkerij Hoefnagels zal na afloop van de wedstrijd contact opnemen met de winnaars via het email-adres dat werd opgegeven bij deelname. Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, verliest hij het recht op zijn prijs. De winnaar verliest alsook het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 1 maand na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd.

7. Het personeel van Bakkerij Hoefnagels en leden van hun directe familie, mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten

8. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd.
De privacyverklaring is hierna terug te vinden: Bvba Verluna, Bakkerij Hoefnagels behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien bvba Verluna, Bakkerij Hoefnagels zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren. Mits uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer kan bvba Verluna, Bakkerij Hoefnagels deze persoonlijke gegevens gebruiken om hem/haar te informeren over volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen (nieuwsbrief). Bij geen uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer zullen deze persoonlijke gegevens worden verwijderd meteen nadat de wedstrijd afgelopen is.

 9. bvba Verluna, Bakkerij Hoefnagels behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

10. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt bvba Verluna, Bakkerij Hoefnagels zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

11. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

Winkelmandje

Cart is empty

0